Che Guevara چه گوارا

Che Guevara چه گوارا


*کانون وبلاگ‌نویسان ایران


نه به اعدام
Atom 1.0
RSS 2.0

لينك ها

کانون وبلاگنويسان ايران پنلاگ
کانون وبلاگنويسان ايران وبلاگ اعضا

شبح
سياهكل
آتش
گل کو
companero che
سرزمين آفتاب
مطالعات فرهنگی رادیکال
قاصدک مبارز
ناهید رکسان
سعيد سامان
من و پالتاک
ایسکرا
نيك آهنگ كوثر
ملا حسني
شادی شاعرانه
با حسی به سرخی خون ایستاده ام
يک گيله مرد
لندني
بادبان
تا آزادی
گلشن سنتر
خواندني ها
آزادی نو
خسن آقا
نانا
شمرنامه
سیپریسک
خرس مهربان
این بشر زمینی
رک گو
یزیدم
قمارعاشقانه
حاشیه دو نفری
داستان‌گو
اصغرآقامعروف به هادی خرسندی
آفساید
پنجره گشوده-عزيزِِی
دوستداران احسان طبری
بامداد
گوشزد
نگاه
وب . آ . ورد
و چه و چه و چه
علی جوادی- اتحاد کمونیسم کارگری
سیامک ستوده
آزادی بیان
نشريه دانشجويي بذر
کمونيست
هواداران سازمان فداييان اقليت
دانشجوی کمونیست
اتحاديه جوانان سوسياليست انقلابي
(YCO) سازمان جوانان کمونيست
گزارشگران بدون مرز
مبارزه برای لغو اعدام
(مانیها(تخصصی شعر


آرشيو

November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
June 2005
May 2007
September 2007
January 2008
February 2008
March 2008
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009

اعضای پن‌لاگ


This page is powered by Blogger. Why isn't yours?
    ۵ تیر ۱۳۸۴


نگاه از زاویه قائم

باید عدالت را همراه با آزادی انتخاب کرد . این یکی بدون دیگری بی معنی است و بر عکس ... و اگر کسی آزادی شما را برباید ، مطمئن باشید که نان شما نیز در معرض تهدید است . آلبر کامو

شاید بهتر باشد گزارشی را از دید خودم بنویسم – گزارشی از جریان انتخابات ریاست جمهوری – شهادت نامه ای است برای ثبت در حافظه تاریخی خودم برای اینکه فراموش نکنم و تجربه ای دیگر را ثبت کرده باشم.
از انتخاب معین بعنوان کاندید اصلی اصلاح طلب ها شروع میکنم. کاندیدی که محبوب نبود – خوب حرف نمیزد- اصولآ حوصله مبارزه انتخاباتی را نداشت و بقول معروف این کاره نبود – پخش آرا طیف اصلاح طلب بین معین و کروبی و تا حدی مهرعلیزاده آغاز نمایش نامه ای بود که اصلاح طلبان با حضورمجدد رفسنجانی در مبارزه انتخاباتی آغاز کرده بودند. پدر خوانده مافیای اصلاح طلبی ایران بدلایلی شخصی از نظر من وارد مبارزه انتخاباتی شد. اصلاح طلب هایی که میدانستند بناچار در این نمایشنامه بایستی به نفع پدر خوانده کنار روند ومیخواستند فریبکارانه، توده ملیونی مدعی طرفداری خود را در پای مناسبات مافیایی حاکمی که خود از آن تغذیه میکنند و بهره میگیرند ، فدا کنند. امآ موج تحریم آغاز شد . اگر نسبت های مورد ادعای آمارهای حکومتی را در انتخابات دوره اول خاتمی و حتی دور دوم با آمارهای رسمی اعلام شده در این دوره مقایسه کنیم و با شهودی عینی شلوغی حوزه های انتخاباتی را مقایسه نماییم ، میبینیم که نسبت شلوغی ، صف و رآی دهندگان نسبت به دو دوره خاتمی بسیار اندک بوده است . برآورد شخصی ام از میزان رآی دهندگان در انتخابات 15 میلیون نفر است . در این بین سر درگمی و نابخردی تکنوکراتهای که مدعی روشنفکر بودن هستند و با مناسبات حاکم در ایران ، پیوند خورده اند، مضحکه ای تمام عیار بود . نا بخردانه از معین دفاع کردند و شکست خوردند و مضحکه شدند وریاکارانه از هاشمی دفاع کردند و مفتضح شدند.
اما نکته قابل توجه در این بین انتخاب احمدی نژاد است . اینکه احمدی نژاد توانست در دور اول با استفاده از مکانیزمهایی کروبی را حذف کند و بدور دوم راه پیدا کند و ولی فقیه نیز با استفاده از مکانیزم هایی کروبی را ساکت نگاه دارد فقط بخش پیش پا افتاده حقیقت است. نکته اصلی اینست که طبقه فرودست جامعه که دل به تحریم بسته بودند در اقدامی ناگهانی در فاصله بین دور اول و دور دوم احمدی نژاد را انتخاب کرد – جالب اینجاست که بسیاری از کسانی که در دور اول به هاشمی ومعین ومهرعلیزاده رآی داده بودند ، در دور دوم بدلیل آگاه شدن از انتخاب نهایی بخش نا آگاه طبقه فرودست که در انتخابات شرکت می کردند و به احمدی نژاد رآی میدادند و بدلیل ماهیت طبقاتی شان که مانند الاکلنگ بین بورژوا منشی رفسنجانی و توده گرایی شبه فاشیستی احمدی نژاد در نوسان بود و بدلیل اینکه نمیخواستند از طبقات فرودست جامعه فاصله بگیرند دل به احمدی سپردند و نسبت رآی های اخذ شده را به طور نا باورانه ای به سمت احمدی نژاد سوق دادند.
تمام اینها بدلیل حل شدم روشنفکر ایرانی در مناسبات اولیگارشی است که تکنوکرات های دولتی متولی آن هستند . فاصله گرفتن روشنفکر ایرانی از خواستهای طبقه فرودست جامعه و حل شدن در فضای ذهنی که از طریق تکنوکرات ها تغذیه میشود- تکنو کراتهایی که بطور سنتی از رفسنجانی دفاع میکند – موجب اشتباهات بخشهایی است که مدعی و متولی روشنفکران داخلی و بعضآ خارج از کشور ایران هستند. هدایت گرایش روشنفکران ایرانی که بطور سنتی از اندیشه چپ تغذیه مینمود به گرایشاتی از اندیشه بورژوایی تغذیه میکند آغازگر اشتباهات تاریخی این قشر اجتماعی در این برهه از تاریخ است . گرایشاتی که با حل شدن روشنفکران در مناسبات بخش اصلاح طلب و میانه رو حکومت بیش از پیش نطفه میبندد و رشد میکند.


نوشته چه گوارا درتاريخ: ۴/۰۵/۱۳۸۴ ۱۰:۴۰:۰۰ قبل‌ازظهر

|

Comments:
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog
 
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com
 
Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.
 
Great work!
[url=http://gayclqnj.com/sxjs/rphn.html]My homepage[/url] | [url=http://rcqblxcv.com/jqii/haow.html]Cool site[/url]
 
Nice site!
My homepage | Please visit
 
Well done!
http://gayclqnj.com/sxjs/rphn.html | http://vntbmogv.com/tjjv/apdb.html
 
ارسال یک نظر